Cena gwarancji transportowej

Od dnia 14.10.2013 ulegają zmianie wysokości składek za ubezpieczenie OC  zawodowe przewoźnika drogowego:

Składka za ubezpieczenie przewoźnika drogowego

  •   jednego pojazdu silnikowego niezależnie od wys. sumy ubezpieczenia czy 9.000 EUR czy 5.000 EUR wynosić będzie: 500,00
  •   od dwóch do pięciu pojazdów silnikowych wynosić będzie: 250,- za każdy pojazd,

·         przykład I: 5 pojazdów silnikowych x 250, – PLN = 1.250,-

·         przykład II:, Jeżeli Klient ma już ubezpieczone 5 pojazdów silnikowych w TanieUbezpieczenia.com.pl i dokupi 6 pojazd, wówczas składka za kolejny wynosi 230, –

  •    powyżej 5 pojazdów silnikowych, wynosić będzie: 230,-  za każdy pojazd.

 

Istnieje możliwość indywidualnej taryfikacji składki

Gwarancje Transportowe nowa niższa cena tylko TanieUbezpieczenia.com.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.