Asistance dla ciągników siodłowych

OFERTA JEST SKIEROWANA DLA POJAZDÓW:
 • dostawczych i ciężarowych
 • ciągników siodłowych
 • naczep i przyczep
 • autobusów
 • o dopuszczalnej masie całkowitej do 44 t.
OCHRONĄ MOGĄ ZOSTAĆ OBJĘTE POJAZDY:
 • zaopatrzone w polskie numery rejestracyjne
 • których okres eksploatacji nie przekracza 11 lat, licząc od daty pierwszej rejestracji ubezpieczenie wygasa po osiągnieciu przez pojazd 12 lat
ZAKRES UBEPEZPIECZENIA:
RYZYKO
STANDARD
PREMIUM
TOP
WYPADEK
+
+
+
KRADZIEŻ
+
+
+
AKT WANDALIZMU
+
+
+
USZKODZENIE CIAŁA
*WSKUTEK WYPADKU ZA GRANICĄ
+
+
AWARIA
+
ZATANKOWANIE ZŁEGO PALIWA
+
BRAK PALIWA
+
AWARIA OGUMIENIA
+
TERYTORIUM
POLSKA
EUROPA
EUROPA
ŚWIADCZENIA:
RODZAJ
STANDARD
PREMIUM
TOP
PODNOSZENIE POJAZDU
+
+
+
USPRAWNIENIE POJAZDU
+
+
+
HOLOWANIE POJAZDU
+
+
+
ORGANIZACJA INNEGO ŚRODKA TRANS.
+
+
+
DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA SZKODY /POLSKA/
+
+
+
POMOC W ZGŁOSZENIU SZKODY
+
+
+
DOZÓR ŁADUNKU /POLSKA/
+
+
+
POMOC W PRZEŁADUNKU TOWARU
+
+
+
PRZECHOWYWANIE POJAZDU
+
+
+
KIEROWCA ZASTĘPCZY
+
+
+
ZAKWATEROWANIE W HOTELU
+
+
+
TRANSPORT ZAŁOGI
+
+
+
ODBIÓR POJAZDU PO NAPRAWIE
+
+
+
ZŁOMOWANIE POJAZDU
+
+
INFORAMCJA MEDYCZNA
+
+
KOSZTY LECZENIA
+
+
TRANSPORT MEDYCZNY I REPATRIACJA
+
+
WIZYTA OSOBY BLISKIEJ
+
+
TRANSPORT ZWŁOK DO POLSKI
+
+
NAWIGATOR W PODRÓŻY
+
+
PRZESYŁANIE AKTÓW PRAWNYCH I WZORÓW UMÓW
+
+
POMOC ADMINISTRACYJNA
+
+
POMOC INFORMACYJNA
+
+
TŁUMACZENIE TELEFONICZNE
+
+
TŁUMACZENIA FORMULARZY
+
+
POMOC PRAWNA
+
+
POMOC TŁUMACZA
+
+
POŻYCZKA NA POKRYCIE KOSZTÓW MANADATU (DO 2 TYS €)
+
+
TERYTORIUM
POLSKA
EUROPA
EUROPA
W załączeniu OWU.
PRZEWAGI PRODUKTOWE
 • Jedyny produkt na rynku z ochroną ubezpieczeniową dla pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych
 • Brak limitu liczby zdarzeń w okresie ubezpieczenia i konsumpcji sumy ubezpieczenia
 • Suma Ubezpieczenia dotyczy jednego zdarzenia, w przypadku konieczności ponownego udzielenia pomocy w okresie ubezpieczenia SU nie ulega redukcji.
 • Zakres ochrony obejmujący Polskę i Europę w tym Białoruś, Ukrainę i europejską część Rosji.
 • Organizacja kierowcy zastępczego, hotelu oraz transportu kierowców
 • Organizacja i zwrot kosztów leczenia
 • Pomoc prawna
 • W Wariancie TOP pomoc również w przypadku awarii ogumienia.
 • Ubezpieczenie ciągnika siodłowego
SUMY UBEZPIECZENIA W KAŻDYM Z WARIANTÓW:
1800 €
dla jednego zdarzenia polegającego na unieruchomieniu pojazdu
3000 €
dla jednego zdarzenia polegającego uszkodzenia ciała członka załogi w wypadku poza granicami Polski
Sumy ubezpieczenia nie ulegają konsumpcji. Oznacza to, że w przypadku każdego kolejnego zdarzenia cała suma ubezpieczenia jest od nowa do dyspozycji Ubezpieczonego, bez względu na liczbę szkód w danym roku.
SKŁADKA ROCZNA:
DMC
STANDARD
PREMIUM
TOP
DO 3,5 T
388 ZŁ
3,5-19 T
370 ZŁ
800 ZŁ
1 300 ZŁ
19- 44 T
395 ZŁ
1 100 ZŁ
1 595 ZŁ
Termin rozpoczęcia odpowiedzialności rozpoczyna się w dniu wskazanym na dokumencie ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po opłacie składki.
asistance dla autobusów, asistance dla ciągników siodłowych, asistance dla naczep i przyczep,asistance dostawczych i ciężarowych, cena asisitance ciągniki siodłowe,truck asisitance

Możliwość komentowania jest wyłączona.