OC spedytora

oc spedytoraFirmy spedycyjne działające na terenie Polski oraz poza jej granicą potrzebują ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS) . Odpowiedzialność cywilna dotyczy szkód, które powstały w wyniku nienależytego wykonania usługi spedycyjnej czy też jej niewykonanie. Możesz sam obliczyć składkę przejdź do zakładki Kalkulator OC Spedytora i oblicz najtańszą ofertę ocs.

Przedmiotem ubezpieczenia może być przykładowo:

  • Magazynowanie przesyłek według ustalonych warunków, jednak nie dłużej niż okres trzydziestu dni
  • Pakowanie, wypakowywanie, przepakowania czy też załadunek lub rozładunek zamówionych przez klienta towarów
  • Kontrolowania stanu jakości zamówionych przez klienta towarów
  • Wykonanie odprawy celnej zamówionych przez klienta towarów
  • Przygotowanie dokumentów oraz formalności niezbędnych do wysłania przesyłek towarowych zamówionych przez klienta
  • Inne czynności, które uzgodnimy z ubezpieczycielem

obliczanie oc spedytoraOC Spedytora pokrywa wszystkie uzasadnione i potrzebne koszty działań, które będą miały na celu zapobieganie szkodom lub w celu zmniejszenia ich rozmiarów. Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rzeczoznawcy, który wyceni całkowity koszt szkody.

Możliwość komentowania jest wyłączona.